ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยตวามสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566”

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วย ปลัด อบต. รองปลัด หัวหน้า สป. ผอ.กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข สมาชิก อบต. ม.2 สมาชิก อบต. ม.7 และเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในตำบลมะรือโบออก ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยตวามสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566” กรมกิจการผู้สูงอายุ กะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
1.นางแปอ๊ะ เจ๊ะยอ ม.2 ต.มะรือโบออก
2.นายประสงค์ โต๊ะลุงแก้ว ม.7 ต.มะรือโบออก
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Yupared Yodied, Beemee Budiman และ คนอื่นๆ อีก 12 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *