Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มุ่งสู่... (22 เม.ย. 2562)  
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างโปร่งใส (14 ม.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปี 2561... (30 ต.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมา... (30 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา... (30 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 2561)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำ... (24 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือเบื้องต้น (10 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือเบื้องต้นตำบลมะรือโบออก ปร... (21 ส.ค. 2561)
รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2561 (17 ส.ค. 2561)
รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีศาสนาอิสลาม (04 ส.ค. 2561)
รายงานผลอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (19 เม.ย. 2561)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 (03 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมเด็กศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ป... (02 เม.ย. 2561)
การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน (15 มี.ค. 2561)
โครงการจัดอบรมเวทีประชาคมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (28 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบประเมินและเก็บภาษีบำรุงท้องทีเคลื่อนที่ประจำปี 2561 (27 ก.พ. 2561)
ควมรู้เรื่อง "ขยะ และการจัดการขยะด้วย 3R" (20 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (15 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการมหกรรมวิชาการอิสลา... (28 มี.ค. 2562)  

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยภายใ... (19 มี.ค. 2562)  

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ เสร... (24 ม.ค. 2562)  

โครงการวันเด็กเเห่งชาติิ ... (13 ม.ค. 2561)

โครงการพัฒนาบุคลากร และศึ... (02 ธ.ค. 2560)

โครงการสร้างร้อยยิ้มให้สม... (27 ก.ย. 2560)

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประ... (20 ก.ย. 2560)

โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูง... (23 ส.ค. 2560)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เ... (18 ส.ค. 2560)

โครงการประชารัฐร่วมใจ เสร... (09 ส.ค. 2560)

โครงการมหกรรมวิชาการอิสลา... (04 ส.ค. 2560)

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื... (28 ก.ค. 2560)

โครงการสร้างความสุข สร้าง... (05 มิ.ย. 2560)

โครงการขยะแลกไข่ เพื่อคุณ... (01 พ.ค. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มะ... (19 เม.ย. 2560)

งานวันกตัญญู ประจำปี 2560... (13 เม.ย. 2560)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (14 ม.ค. 2560)

กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ (06 ธ.ค. 2559)

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (14 ม.ค. 2559)

โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิม... (07 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (03 ม.ค. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (30 พ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toner Fuji Xerox DocuPrint M35... (23 พ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ไป - กลับ ตามโครงกา... (21 พ.ย. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประ... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุป... (08 พ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต... (28 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 (28 ก.ย. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประ... (17 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (31 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มฯ (23 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (11 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561 (30 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561 (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (23 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (28 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-0930  แฟกซ์ : 0-7353-0931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th