Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของ อบต.มะรืโบออก ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
20 เม.ย. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของ อบต.มะรือโบออกประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
08 เม.ย. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
05 เม.ย. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
02 เม.ย. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.มะรือโบออก ประจำปี 2564
02 เม.ย. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการตามภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 )
17 มี.ค. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการแว่นใสถนอมสายตาห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมะรือโบออก"
15 มี.ค. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการ English Camp ประจำปีงบประมาณ 2564
08 มี.ค. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
23 ก.พ. 2564 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการประชาคมหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมและตระหนักรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การลดปริมาณขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th