Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มี.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
20 ก.พ. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ควมรู้เรื่อง "ขยะ และการจัดการขยะด้วย 3R"
15 ก.พ. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
04 ม.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน
04 ม.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
28 ธ.ค. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
12 ธ.ค. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560
14 พ.ย. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศรายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
07 พ.ย. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
31 ต.ค. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-8269  แฟกซ์ : 0-7353-8269  E-mail : admin@maruebo-ok.go.th


www.maruebo-ok.go.th