Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 เม.ย. 2562 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
14 ม.ค. 2562 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างโปร่งใส
30 ต.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561
30 ต.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ต.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปี 2561
10 ต.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
10 ต.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
24 ก.ย. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ 2561
10 ก.ย. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือเบื้องต้น
21 ส.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือเบื้องต้นตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-0930  แฟกซ์ : 0-7353-0931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th