Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ก.ค. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ชุมชนบ้านปิเหล็ง
11 มิ.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
08 มิ.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
01 มิ.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
20 พ.ค. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 62-008 สายกลางบ้านปิเหล็งเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก บริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
23 เม.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2562 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลมะรือโบออก
06 ธ.ค. 2562 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออกปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
05 ธ.ค. 2562 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
01 ต.ค. 2562 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th