Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ม.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน
04 ม.ค. 2561 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
18 ส.ค. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชิวิตเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560
17 ส.ค. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ
28 ก.ค. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
25 ก.ค. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสันพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ระหว่างตำบลร่วมกับอำเภอเจาะไอร้อง ประจำปี 2560
08 มิ.ย. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล
06 มิ.ย. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนละศีลอด ประจำปี 2560
06 มิ.ย. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2560
06 มิ.ย. 2560 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีพุทธภายในตำบล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-8269  แฟกซ์ : 0-7353-8269  E-mail : admin@maruebo-ok.go.th


www.maruebo-ok.go.th