Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ต.ค. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
28 ก.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
23 ก.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม
10 ก.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
02 ก.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมค่ายจริยธรรมเด็กศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2563
01 ก.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
24 ส.ค. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 ก.ค. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ชุมชนบ้านปิเหล็ง
11 มิ.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
08 มิ.ย. 2563 นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th