Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ธ.ค. 2560
ถึง
28 ธ.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
06 ต.ค. 2560
ถึง
06 ต.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ส.ค. 2560
ถึง
25 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลมะรือโบออก หมู่ที่ 1-11
25 ส.ค. 2560
ถึง
25 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายโคกอาแซ บ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบออก
24 ส.ค. 2560
ถึง
24 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายป่าช้า-โคกข่าลิง บ้านโคกสิแด หมู่ที่ 4 ตำบลมะรืิอโบออก
16 ส.ค. 2560
ถึง
16 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายโคกอาแซ บ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ 5
16 ส.ค. 2560
ถึง
16 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลมะรือโบออก หมู่ที่ 1-11
16 ส.ค. 2560
ถึง
16 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายป่าช้า-โคกข่าลิง บ้านโคกสิแด หมู่ที่ 4
15 ส.ค. 2560
ถึง
15 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายป่าช้า-โคกข่าลิง บ้านโคกสิแด หมู่ที่ 4 ตำบลมะรือโบออก
15 ส.ค. 2560
ถึง
15 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายโคกอาแซ บ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบออก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-8269  แฟกซ์ : 0-7353-8269  E-mail : admin@maruebo-ok.go.th


www.maruebo-ok.go.th