Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก สายมิยาซาว่า และสายทุ่งนา หมู่ที่ 2 และสายภายในโครงการปาล์ม หมู่ที่ 6 รวม 3 สาย
03 ม.ค. 2562
ถึง
03 ม.ค. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561
27 ธ.ค. 2561
ถึง
27 ธ.ค. 2561
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก `ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14 ธ.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ จำนวน 5 สาย
30 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
23 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toner Fuji Xerox DocuPrint M355 df (จำนวน 2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ไป - กลับ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเวลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 พ.ย. 2561
ถึง
11 ธ.ค. 2561
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมะรือโบออก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
31 ต.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th