Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ก.ย. 3107
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการร้านค้าเป็นมิตรกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28 พ.ย. 2564
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก วันรับมอบ-ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง

28 ก.ย. 2564
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการ“พัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างแนวคิด วิถีใหม่สู่ยุค “นิว นอร์มอล” (New Normal) กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ 2564

20 ก.ย. 2564
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ 2564

17 ก.ย. 2564
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

25 มิ.ย. 2564
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก รณรงค์ประชาสัมพันธ์การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

07 เม.ย. 2564
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.มะรือโบออก

31 มี.ค. 2564
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

31 มี.ค. 2564
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

31 มี.ค. 2564
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก การประชุมประชาคมการจัดการขยะ ตามโครงการส่งเสริมและตระหนักรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี 2564

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th