Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ม.ค. 2561
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการวันเด็กเเห่งชาติิ ประจำปีงบประมาณ 2561

02 ธ.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

27 ก.ย. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการสร้างร้อยยิ้มให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลมะรือโบออก

20 ก.ย. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

23 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ

18 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560

09 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล

04 ส.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา ประจำปี 2560

28 ก.ค. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

05 มิ.ย. 2560
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้น้อง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-0930  แฟกซ์ : 0-7353-0931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th