Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ม.ค. 2559
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2559

07 ส.ค. 2558
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่

10 ก.ค. 2558
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการสร้างความสุข สร้างร้อยยิ้มให้น้อง ประจำปี 2558

03 ก.ค. 2558
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนละศิลอด ประจำปี 2558

10 มิ.ย. 2558
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการอบรมครูผู้สอนการศึกษาอิสลามประจำมัสยิดประจำปี 2558

29 พ.ค. 2558
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการเข้าสุนัตอย่างปลอดภัย

28 พ.ค. 2558
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการแข่งขันกีฬา อบต. มะรือโบออกคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

28 พ.ค. 2558
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

11 มิ.ย. 2558
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหารฯ

11 มิ.ย. 2558
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-8269  แฟกซ์ : 0-7353-8269  E-mail : admin@maruebo-ok.go.th


www.maruebo-ok.go.th