Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ส.ค. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

14 ส.ค. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2562

01 ส.ค. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562

26 ก.ค. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา (วันที่ 28 กรกฎาคม 2562)

24 ก.ค. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

18 ก.ค. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ก.ค. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ก.ค. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

07 มิ.ย. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการคลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2562

25 เม.ย. 2562
นราธิวาส เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก โครงการการแข่งขันกีฬา อบต.มะรือโบออก ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th