Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีนายวันซูลกัรนัย  หะยีมะปีเยาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรววมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนมากที่สุด  ในวันที่  25  มีนาคม  2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
       
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564