Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมผู้ดูแลและเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุติดบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Responsive image
โครงการอบรมผู้ดูแลและเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุติดบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุติดบ้านมีทัศนคติที่ดี มีความรู้สามารถดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้านที่ป่วยเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให่เกิดการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้านที่ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
   3.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้าน
กิจกรรม
   - กิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุติดบ้าน
   - กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุติดบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย
    ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 53 ราย
         
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563