Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายมะซากี หะมะ
ประธานสภา อบต.มะรือโบออก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางวิไล สุวรรณธนู
เลขานุการสภา อบต.มะรือโบออก
Responsive image
Responsive image
นายเดชา ศิริเมธากุล
สมาชิก อบต.ม.1
Responsive image
นายอิสมาอิล เจะหะ
สมาชิก อบต.ม.1
Responsive image
นางรอกีนา มะยูนุ
สมาชิก อบต.ม.2
Responsive image
นายอับดุลตอเล๊ะ คามิห์
สมาชิก อบต.ม.2
Responsive image
นายมะสลาม อาบ๊ะ
สมาชิก อบต.ม.3
Responsive image
นายมาน๊ะ นิแม
สมาชิก อบต.ม.4
Responsive image
นายรอมลี มูยุ
สมาชิก อบต.ม.4
Responsive image
นางรอซีดะ หะยีอาแว
สมาชิก อบต.ม.5
Responsive image
นางเทวี หน่อเอียด
สมาชิก อบต.ม.6
Responsive image
นายสุรเดช บุญช่วย
สมาชิก อบต.ม.6
Responsive image
นายอำราม สะรีบู
สมาชิก อบต.ม.7
Responsive image
นายไซมิง ปูเต๊ะ
สมาชิก อบต.ม.9
Responsive image
นางนาบีฮา มะแซะ
สมาชิก อบต.ม.9
Responsive image
นายวิจิตร มาแดง
สมาชิก อบต.ม.10
Responsive image
นายสมพล นิ่มชนะสิทธ์
สมาชิก อบต.ม.10
Responsive image
นายตือกูยุสรี เจ๊ะเลาะ
สมาชิก อบต.ม.11
Responsive image
นายเจ๊ะสนิ ฝอยทอง
สมาชิก อบต.ม.11
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th