Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางวิไล สุวรรณธนู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอัมรี เจ๊ะเต๊ะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสุชิรา เจ๊ะดือราแม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
นายต่อลาภ ศรีจันทร์
นิติกร
Responsive image
น.ส.ธนาทิพย์ ขวัญทอง
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
Responsive image
น.ส.ศิศิรา อ่อนศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวยุพเรศ ยอดเอียด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
Responsive image
นางซูฮาดะห์ อาแว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายมูฮำหมัดซูกรี หะยีตาเย๊ะ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายยุทธพิชัย หะแว
พนักงานขับรถดับเพลิง
Responsive image
นายอิซซูดิน แมะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
Responsive image
นายซาวาวี บินอีซอ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
Responsive image
นางวาฮีดา วาแต
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายแวอูเซ็ง หามะ
นักการภารโรง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th