Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายสุมานัส อับดุลฮากิม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นายมุกตาร์ มายิ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางกัญญาภัค ต่างสี
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวสาเร๊าะ หะยีนิโซ๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางซาการียะ ยามา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางรออีซ๊ะ สาและ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสารีปะ กือโด
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางมาซือน๊ะ ดาโอ๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวแอเสาะ เจะสะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวมาสือหน๊ะ อาแว
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวมารีแย ดอแม
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางจริยา ดีฝาย
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวยารอด๊ะ กือแน
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวนูรมา เปาะมุ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวอาอีด๊ะ ยูนุ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-8269  แฟกซ์ : 0-7353-8269  E-mail : admin@maruebo-ok.go.th


www.maruebo-ok.go.th