การฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำบรรยายเรื่องการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่ิอคุณภาพชีวิตของประชาชน

การฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น