Month: กรกฎาคม 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก รวม ๔ สาย โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก รวม ๔ สาย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นายพิเชษฐ์ สมประสงค์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นายพิเชษฐ์ สมประสงค์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง