Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (10 ก.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือ... (10 ก.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (09 ก.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดื... (09 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของ อบต.มะรือโบออกประจำปี 2564 รอบ ... (20 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของ อบต.มะรืโบออก ประจำปี 2564 รอบ ... (20 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ... (08 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ... (05 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (02 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการตามภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือน... (02 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.มะรือโบออก ประจำปี 2564 (02 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการอบต.มะรือโบออก (31 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการแว่นใสถนอมสายตาห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมะร... (17 มี.ค. 2564)
โครงการ English Camp ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 มี.ค. 2564)
โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (08 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการประชาคมหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมและตระหนักรู้การคัด... (23 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรให้กับประชาชนในตำบลมะรือโบออก... (16 ก.พ. 2564)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอ... (03 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ (03 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการร้านค้าเป็นมิตรกับ... (09 ก.ย. 3107)  

วันรับมอบ-ส่งมอบวัสดุอุปก... (28 พ.ย. 2564)  

โครงการ“พัฒนาองค์ความรู้เ... (28 ก.ย. 2564)  

โครงการอบรมให้ความรู้ในกา... (20 ก.ย. 2564)

โครงการสร้างจิตสำนึกในการ... (17 ก.ย. 2564)

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การไม่... (25 มิ.ย. 2564)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กา... (07 เม.ย. 2564)

การประชุมประชาคมการจัดการ... (31 มี.ค. 2564)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ... (31 มี.ค. 2564)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ... (31 มี.ค. 2564)

โครงการแว่นใสถนอมสายตาห่ว... (26 มี.ค. 2564)

กิจกรรม คณะอาจารย์และนักศ... (24 มี.ค. 2564)

โครงการสานสายใยรักครอบครั... (22 มี.ค. 2564)

โครงการ English Camp ประจ... (22 มี.ค. 2564)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคร... (01 มี.ค. 2564)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกา... (26 ก.พ. 2564)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกา... (26 ก.พ. 2564)

โครงการเตรียมความพร้อมคนพ... (15 ม.ค. 2564)

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแว... (04 ธ.ค. 2563)

ประชาสัพันธ์โครงการขลิบหน... (18 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำร... (18 ส.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุ... (18 ส.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง... (16 ส.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอ... (13 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอ... (13 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภา... (05 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุ... (23 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (31 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอ... (30 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุ... (29 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอ... (22 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโ... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุ... (15 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเคร... (15 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงา... (15 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำ... (15 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร... (03 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี... (03 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำ... (01 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (26 ก.พ. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表