Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
KM องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก (09 ส.ค. 2562)  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มุ่งสู่... (22 เม.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ปร... (16 เม.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (ที่ดิน) ประจำปี พ.ศ. 2562 (18 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ แยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ (15 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ ขยะและการจัดการขยะด้วย 3R (14 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์แผนกำหนดการ อบต.เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการรณรงค์การค... (06 ก.พ. 2562)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างโปร่งใส (14 ม.ค. 2562)
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน 2561 -... (30 ต.ค. 2561)
ประกาศการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (30 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปี 2561... (30 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมา... (30 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา... (30 ต.ค. 2561)
ประกาศการใช้แผนการดำนินงานประจำปี 2562 (18 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 2561)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำ... (24 ก.ย. 2561)
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือเบื้องต้น (10 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือเบื้องต้นตำบลมะรือโบออก ปร... (21 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง... (22 ส.ค. 2562)  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ... (14 ส.ค. 2562)  

โครงการสานสายใยรักครอบครั... (01 ส.ค. 2562)  

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื... (26 ก.ค. 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (24 ก.ค. 2562)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในร... (18 ก.ค. 2562)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (12 ก.ค. 2562)

โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิ... (12 ก.ค. 2562)

โครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ม... (07 มิ.ย. 2562)

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด... (25 เม.ย. 2562)

โครงการการแข่งขันกีฬา อบต... (25 เม.ย. 2562)

โครงการอบรมค่ายเยาวชนร่วม... (19 เม.ย. 2562)

โครงการประชาคมตำบลเพิ่มเต... (10 เม.ย. 2562)

โครงการมหกรรมวิชาการอิสลา... (28 มี.ค. 2562)

โครงการเข้าใจเอดส์ เข้าใจ... (23 มี.ค. 2562)

โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้ก... (20 มี.ค. 2562)

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยภายใ... (19 มี.ค. 2562)

โครงการสร้างจิตสำนึกการอน... (04 มี.ค. 2562)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ... (04 มี.ค. 2562)

โครงการพัฒนาบุคลากร และศึ... (18 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (03 ม.ค. 2562)  
`ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้... (27 ธ.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (30 พ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toner Fuji Xerox DocuPrint M35... (23 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ไป - กลับ ตามโครงกา... (21 พ.ย. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประ... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุป... (08 พ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต... (28 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 (28 ก.ย. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประ... (17 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (31 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มฯ (23 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (11 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561 (30 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561 (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (23 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th