Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก สมัยวิสามัญ สมัยที... (20 ต.ค. 2559)  
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปี 2559 (17 ต.ค. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป... (30 ก.ย. 2559)  
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและเตรียมตัว เมื่อเกิดอุทกภัย (15 ก.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและเตรียมรับ สถานการณ์ลมพายุช่วงฤดูฝน (วาตภัย) (15 ก.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา สร้างสัมพันธ์ภายในตำบล (22 ส.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง แผนการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้อง... (18 ส.ค. 2559)
ขอเชิญสมาชิกกองทุนผู้สูงอายุทุกท่านเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองทุนสว... (17 ส.ค. 2559)
ขอเชิญผู้สูงอายุในตำบลมะรือโบออกทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำ... (16 ส.ค. 2559)
เรียนเชิญชาวตำบลมะรือโบออกทุกท่านเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ... (15 ส.ค. 2559)
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลมะรือโบออกเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต... (15 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีศาสนาอิสลาม (11 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (10 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น (09 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (09 ส.ค. 2559)
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลมะรือโบออกเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต... (03 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธ (30 ก.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2559 (13 ก.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (08 ก.ค. 2559)
ขอเชิญเด็กกำพร้าในตำบลมะรือโบออกทุกท่านเข้าร่วมโครงการสร้างความสุข แบ่งปันรอยยิ้... (22 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (14 ม.ค. 2559)  

โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิม... (07 ส.ค. 2558)  

โครงการสร้างความสุข สร้าง... (10 ก.ค. 2558)  

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนละ... (03 ก.ค. 2558)

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (11 มิ.ย. 2558)

โครงการพัฒนาบุคลากร และศึ... (11 มิ.ย. 2558)

โครงการอบรมครูผู้สอนการศึ... (10 มิ.ย. 2558)

โครงการอบรมให้ความรู้และส... (29 พ.ค. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ม... (28 พ.ค. 2558)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรร... (28 พ.ค. 2558)

โครงการอบรมครูผู้สอนการศึ... (10 ก.ย. 2556)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู... (10 ก.ย. 2556)

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนดู... (07 ก.ย. 2556)

โครงการเข้าสุนัตหมู่ประจำ... (05 ก.ย. 2556)

โครงการ "บ้านล้อมรัก" (05 ก.ย. 2556)

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนละ... (05 ก.ย. 2556)

โครงการจักรสานเส้นพลาสติก... (13 ส.ค. 2556)

โครงการครอบครัวอุ่นใจ ต้า... (25 ก.พ. 2556)

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี... (24 ก.พ. 2556)

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (17 ม.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. จำนวน ... (31 ส.ค. 2559)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่... (02 มิ.ย. 2559)  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านตาโง๊ะ (01 มิ.ย. 2559)  
ประชาสัมพันธ์การจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2559 (06 ม.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธืพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 (24 ธ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 ธ.ค. 2558)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปิเหล็งตะวัน... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปิเหล็งใต้ ... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปารเะรูโบ๊ะ... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหน้ากองพันฯ บ้... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (30 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลมะรือโบออก จำนวน 32 สาย (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำประปาบ้านบองอ หมู่ที่ 4 บ้านปิเหล็งใต้ หมู... (26 พ.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) ... (23 ก.พ. 2558)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองมะรือโบออก (ช่วงปอเนาะบ้านกำปงดาแล... (18 ก.พ. 2558)
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบ... (27 ต.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างพนังก... (22 ต.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการจัางเหมาป... (23 ก.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟ... (16 ก.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง โครงการจัางเหมาปรับปรุงอาคาร ปรับปร... (08 ก.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-8269  แฟกซ์ : 0-7353-8269  E-mail : admin@maruebo-ok.go.th


www.maruebo-ok.go.th