ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน รู้ทัน ป้องกันได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า)

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.มะรือโบออก โดยมีนางวิไล สุวรรณธนู เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ณ อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า)

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.มะรือโบออก โดยมีนางวิไล สุวรรณธนู เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ณ อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน รู้ทัน ป้องกันได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้ นายอานาวี อาบ๊ะ รองนายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน รู้ทัน ป้องกันได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางวิไล สุวรรณธนู ปลัด อบต. เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ณ ห้องประชุม อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส