โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 อบต.มะรือโบออกได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
+12
ความรู้สึกทั้งหมด

วิไล สุวรรณธนู, Sareefah Jukeng และ คนอื่นๆ อีก 6 คน

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์