โครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วย ณ อบต.มะรือโบออก
+28
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, JS Mingju, Lisa Sa และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

1 ความคิดเห็น
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์