Month: มิถุนายน 2024

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567

นศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้ น.ส.แวตีเมาะ ปะจูแวหะมะ รองนายก อบต.มะรือโบออก ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต. ณ บริเวณริมขอบรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
+15
ความรู้สึกทั้งหมด

Midah Ming, Sareefah Jukeng และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก อบต.มะรือโบออก

ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Dyai Hawae และ สมพร ลั๊นล้า

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

โครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วย ณ อบต.มะรือโบออก
+28
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, JS Mingju, Lisa Sa และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

1 ความคิดเห็น
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์