ภาพกิจกรรม/โครงการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า)

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.มะรือโบออก โดยมีนางวิไล สุวรรณธนู เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ณ อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นายบาซารี คาโด

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นายบาซารี คาโด

บ้านเลขที่  79/3 หมู่ที่ 2 บ้านตาโง๊ะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ก่อนดำเนินการ

ก่อนดำเนินการ

ก่อนดำเนินการ

ก่อนดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

หลังดำเนินการ

หลังดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน รู้ทัน ป้องกันได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้ นายอานาวี อาบ๊ะ รองนายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน รู้ทัน ป้องกันได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางวิไล สุวรรณธนู ปลัด อบต. เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ณ ห้องประชุม อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

นที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออกร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ร่วมกิจกรรมทำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณ 2 ข้างทางหน้าที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 อบต.มะรือโบออกได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
+12
ความรู้สึกทั้งหมด

วิไล สุวรรณธนู, Sareefah Jukeng และ คนอื่นๆ อีก 6 คน