ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วม “โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม)”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีศิลปะงานฝีมือ ฝึกสมาธิ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีเจตคติที่ดีต่องานช่างและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
  4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีอาชีพและมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามที่ฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  จำนวน 30 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่  22 – 26  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ

          ณ ลานโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *